Document

پیام رسان گپ با ایجاد بستر مدرن ارتباطی این امکان را برای توسعه دهندگان فراهم کرده است که بتوانند به راحتی ایده های تجاری و خدماتی خود را ایجاد کرده و محتوا، خدمات و اپلیکیشن های خود را بر بستر پیام رسان گپ و یا با تکیه بر قابلیت های زیرساخت گپ در اختیار مخاطبین قرار دهند. برای این کار توسعه دهنده می تواند از طریق پرتال کسب و کار گپ، بات مورد نظرش را ایجاد نماید و این بات را به پروژه خودش متصل نماید.

Bot Platform

بات پلتفرم

Open Authentication

ورود با گپ